HEM / OM OSS / Referenser

  Referenser

Eftersom vi på Locklight har installerat belysning till många av landets fastighetsägare så har vi en hel del referenser att tillgå. Här följer ett urval av dessa för att beskriva för er som har en bit kvar vad man kan uppnå för vinster av smart LED-belysning. Vi vill med detta påvisa att äldre som yngre, större som små fastigheter och bestånd kan med sina förutsättningar uppnå betydande vinster inom energibesparing, underhållsbesparing, trygghet och säkerhet med hjälp våra belysningsexperter. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder utifrån deras egna behov och förutsättningar. Ibland är det enbart produkter, ibland produkter, projektledning och installation.
Du bestämmer, vi hjälper!

HSB Brf Kalkonen – Stockholm
Detta är en av HSB Stockholms större bostadsrättsföreningar. I hus av sekelskiftskaraktär har man valt att satsa på modern belysning invändigt för att uppnå energibesparing samt skapa trygghet och säkerhet. Mellan 2014 till 2017 har man bytt ut samtlig invändig belysning till LED. Inledningsvis började projektet med att byta ut alla armaturer till Eos 410 med 18 w varmvit LED och dimsensor i trapphusen. Därefter gick man vidare med alla källarutrymmen och avslutade nu till sist med vindsbelysningen där det i källare och vind monterats Mito 300 15 w neutral LED med inbyggd rörelsesensor. Totalt har vi bytt ut ca 730 armaturer inom föreningen. 

Rikshem - Norrköping, Nyköping & Kalmar
2012 så stod en av våra större kunder Rikshem Öst inför en stor utmaning, nämligen att utvärdera vad uppdaterad modern belysning kan ge för vinster och fördelar. Som sig bör vände sig bolaget till olika aktörer inom el- och belysningsbranschen för att få in förslag på åtgärder. Locklight valdes ut som leverantör efter en noggrann utvärdering och fick äran att uppdatera ett av Rikshem Norrköpings större bestånd i Vilbergen. Resultatet blev som väntat - lysande! Tack vare detta så fortlöpte installationerna för Riskhem Öst med dess bestånd i Norrköping och Nyköping. Mellan 2012 till 2016 har ca 12 000 armaturer ersatts med Locklights sortiment. Med detta lyckade projekt har Rikshem uppnått en energivinst på 41,2 %. 2017 så är Rikshems kollegor i Kalmar villiga att uppnå ett lika lyckat resultat och har nu påbörjat sitt första stora projekt. Vi är oerhört glada för förtroendet. 

Stenungsundshem 
Stenungsundshem är en av våra trogna kunder. De väljer att i sin egen takt avropa produkter efter plånbok och behov. Stenungsundshem har sedan starten 2009 inhandlat ett 1000-tal armaturer för att rusta sin inomhusmiljö och utomhusmiljö med bra belysning. 

Familjebostäder i Göteborg
Familjebostäder i Göteborg applicerar samma inköpsprocess som Stenugnsundshem. De avropar trapphusbelysning och en del utomhusbelysning vartefter behovet dyker upp. Deras favorit är Mito 370, 15 w LED med rörelsesensor on/off som monteras i deras trapphus. Men även vår storsäljare BIGLED, vår Pollare och lite andra fasadarmaturer. Cirka 600 armaturer har levererats till deras områden i Göteborg. 

Håbohus – Bålsta 
Håbohus har varit en trogen kund till Locklight sedan 2012. För att vara ett bolag i en mindre ort har energi, miljö och underhåll varit en prioritering. Dom var snabba på bollen att eliminera sin kvicksilverbelysning i stolpe utvändigt. Bolaget har i både större och mindre skala ersatt ålderstigen belysning och prioriterat där behoven varit som störst. Man märker av det brinnande engagemanget inom bolaget då man ser att de inte bara byter armaturer punktvis. I deras större områden har de valt att göra en helhetssatsning. Vi är glada och trivs väldigt bra med samarbetet som varit, och ser fram emot kommande samarbeten i framtiden. Håbohus har nog inhandlat nästintill alla våra olika belysningsmodeller och ljuskällor för att täcka sina behov de senaste 5 åren. Det innebär totalt ca 2 500 inhandlade ljuspunkter.

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA 

Telefon: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm 

Telefon 08-410 510 30

E-post: info@locklight.se

© Locklight AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap