HEM / OM OSS / Samarbetspartners

Samarbetspartners

2009 när vi fick vår första stora order i projektform i Helsingborg så utfördes installationsuppdragen med Locklights egna installationsteam. Detta var lyckat för stunden då de flesta uppdrag skedde i samma geografiska region. 

Varefter efterfrågan i övriga landet ökade så behövde vi uppdatera vårt arbetssätt. Detta gjorde att vi 2012 tog fram lokala samarbetsavtal med noggrant utvalda el-firmor i de regioner som efterfrågade installationsuppdrag.
Detta medför att vi har goda relationer till installatörerna som i sin tur skapar sig vana och erfarenhet med att hantera våra produkter. Framförallt skapar det möjlighet för oss som bolag att erbjuda våra tjänster i hela Sverige.

Vi lyfter gärna fram de firmor vi har nära och trogna samarbeten med. De firmor som arbetar i större utsträckning med våra produkter kommer vi förmedla kontakter med i kommande projektförfrågningar. El-firmor är den kundgrupp som handlar i störst utsträckning av oss. Att vara kund till oss ska löna sig genom att alltid montera fantastisk belysning, få förtur på installationsuppdrag och inhandla våra produkter till de bästa priserna.  

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA 

Telefon: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm 

Telefon 08-410 510 30

E-post: info@locklight.se

© Locklight AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap