Information om GDPR

I enlighet med GDPR som är europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som trädde i kraft den 25 maj 2018 för att ersätta PUL så vill vi meddela att vi respekterar alla personer som är i kontakt med oss och vardera persons integritet.

Gällande personuppgifter som kan knytas direkt till er som vi på Locklight AB tillhandahåller är följande: Namn, bolag/brf, mailadress, telefonnummer, fakturadress, leveransadress, samt eventuella inloggningsuppgifter till vår e-handel och orderhistorik.

Samtliga uppgifter tillhandahålls i skyddade system och brukas enbart för kommunikation mellan oss, Locklight AB som leverantör och er som kund eller prospekt. Obehöriga kan ej ta del av era uppgifter och vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Med undantag för de uppgifter som behövs vid varuleverans via distributör. Samt vid erlagda beställning som avser installation som utförs via vår avtalade elfirma/samarbetspartner.

Dessa uppgifter om er behöver vi för att kunna underlätta för dig som kund eller prospekt och för oss som leverantör för att enklare administrera beställningar samt kommunicera affärsupplägg med information om produkter, priser och leveransbesked, samt fakturering.

Dina rättigheter kring GDPR kommer att accepteras och du har rätt till följande:

Vid direktmarknadsföring kan man alltid motsätta sig det via länk i det digitala marknadsföringsbrevet.

Om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller om du önskar ett utdrag på vilka uppgifter vi har knutna till ditt namn så kontakta oss på info@locklight.se

Vänliga hälsningar

Locklight AB
Telefon: 0141-23 95 40
Mail: info@locklight.se