Information om GDPR

I enlighet med GDPR -  europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som trädde i kraft den 25 maj 2018 som ersätter PUL så vill vi meddela att vi respekterar alla personer som är i kontakt med oss och vardera persons integritet.

Personuppgifter som kan knytas direkt till er som Locklight AB tillhandahåller är följande.
Namn
Firma/bolag/brf
Mailadress
Telefonnummer
Faktureringsadress
Leveransadress
Inloggningsuppgifter till vår e-handel
Er orderhistorik.

Samtliga uppgifter tillhandahålls i skyddade system och brukas enbart för kommunikation mellan oss, Locklight AB som leverantör och er som kund. Obehöriga kan ej ta del av era uppgifter och vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Med undantag för de uppgifter som behövs vid varuleverans via distributör. Samt vid erlagd beställning om installationsuppdrag som utförs via avtalad elfirma/samarbetspartner.

Uppgifterna om er behöver vi för att kunna underlätta för dig som kund och för oss som leverantör för att enklare administrera beställningar samt kommunicera affärsupplägg med information om produkter, priser och leveransbesked, samt fakturering.

Dina rättigheter kring GDPR kommer att accepteras och du har rätt till följande:

  • Registerutdrag
  • Rättelse
  • Motsätta dig direktmarknadsföring
  • Inlämna synpunkter
  • Ifrågasätta berättigat intresse
  • Radera personuppgifter

Vid direktmarknadsföring kan man alltid motsätta sig det via länk i det digitala marknadsföringsbrevet.

Om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller om du önskar ett utdrag på vilka uppgifter vi har knutna till ditt namn så kontakta oss på info@locklight.se

Vänliga hälsningar

Locklight AB
Telefon: 0141-23 95 40
Mail: info@locklight.se

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA 

Telefon: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm 

Telefon 08-410 510 30

E-post: info@locklight.se

© Locklight AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap