HEM / MINA SIDOR / Garantier

Garantier

5 års garanti

Vår femåriga garanti omfattar samtliga egentillverkade LED ljuskällor. Samt återförsäljning av LED ljuskällor från annan tillverkare. Garantin innefattar konstruktionsfel 5 år enligt ovan från inköpsdatum. Vid reklamation omber vi er ange ordernummer eller fakturanummer. Ett reklamationsärende meddelas oss enklast via ett mail till info@locklight.se 

2 års garanti

Sensorer samt batterier omfattas av 2-årig elektronikgaranti. Sensorfunktioner kan påverkas av fluktuerande matningsförhållanden. Vid sådana förhållanden eller annan ström / matningspåverkan, vilket medför funktionsstörningar, gäller ej garanti. Garantin innefattar konstruktionsfel 2 år från inköpsdatum. Vid reklamation omber vi er ange ordernummer eller fakturanummer. Ett reklamationsärende meddelas oss enklast via ett mail till info@locklight.se

Entreprenader:

Inom entreprenader följer vi ABT 06 om inget annat överenskommes i upphandling, avtal och/eller entreprenadkontrakt.

Generella garantivillkor:

Garantin gäller under förutsättning att ljuskällan/armaturen installerats, monterats och används på ett korrekt sätt i enlighet med dess klassificering, egenskaper och användningsområde. Garanti gäller ej skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan.

Garantin är en funktionsgaranti vilket innebär att vi garanterar funktion under angiven tid. Detta innefattar dock inte normal förslitning under ljuskällan/armaturens livscykel.

Vid uppfyllda garantivillkor utgår kostnadsfritt ersättningsvara. Ersättning innefattar ej demontering eller montering och kostnader därav.

Garantin innefattar konstruktionsfel inom angiven garantitid från inköpsdatum.

Huvudkontor

Olovsgatan 4
591 35 MOTALA 

Telefon: 0141 - 23 95 40
Fax: 0141 - 23 90 20

Stockholmskontoret

Wivalliusgatan 13
112 60 Stockholm 

Telefon 08-410 510 30

E-post: info@locklight.se

© Locklight AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap